photo_2021-01-31_15-52-36
photo_2021-01-31_15-46-10

Matlamat Sekolah

Fokus Utama
SMA Ulu Jempol

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan akademik, displin, sahsiah dan komitmen pelajar-pelajarnya. Berikut adalah beberapa matlamat yang sekolah sasarkan :

Pengenalan segalanya tentang
Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol

0
Murid Lelaki
0
Murid Perempuan
0
Guru
0
AKP
Takwim Tahunan

Takwim Sekolah Akan Datang

Upcoming Events

photo_2021-01-31_16-35-21
photo_2021-01-31_15-44-55

Kementerian Pendidikan Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Pendaftaran Tingkatan 1 bagi
Tahun 2021

Berita Semasa Sekolah

Blog & Berita Terkini Sekolah

PERTANDINGAN MELUKIS POSTER RAMADAN 2022

Assalamualaikum. Kokurikulum SMAUJ tahun 2022 menganjurkan PERTANDINGAN MELUKIS POSTER yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan.

KUMPULAN TADARUS AL-QURAN BULAN RAMADHAN TAHUN 2022

KUMPULAN 1 (JUZ 1-3)GURU PEMBIMBING : USTAZ MUHAMAMAD FIRDAUS BIN ABDUL HADIFAIROZ SYAHMI BIN MOHD

Wahai Ibu Bapa, kenapa kamu dikurniakan anak?

Kata guru kami Fadhilatus Syeikh Khalil Ismail Ilyas ; “Antara hikmah lahirnya anak ke dunia

Countdown SPM candidates

SPM 2021

Good Luck to all SPM Candidates and

Selamat
Datang

Saksikan video pengenalan laman web Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol

Login to your account